۰۲
مرداد

محمدرضا فرامرزیان

تشکر از کادر حرفه‌ای آموزشگاه آرایشگری مردانه داریوش بابت آموزش‌های خوب و مفید. بعد از دوره‌های آموزشی اقدام به افتتاح سالن آرایشگری کردم و موفقیت‌هایم را مدیون آموزشگاه داریوش هستم.