پدیکور مردانه
۰۳
اسفند

3مهم در پدیکور مردانه که باید دانست

پدیکور مردانه یکی از روش های آراستن و تمیزی در آقایان محسوب می شود که در آنها ناخن ها پاکیزه شده و از انواع کنه ها، میکروب ها و...

ادامه مطلب